Search Results

İpek Yolu

If you haven't found what you needed, try a search.

İpek Yolunun Hikayesi

https://www.youtube.com/watch?v=rp20ZpJ4Qrg Yaklaşık 6000 km’lik Tarihin en büyük ticaret yolu, yani İpek yolunun adı Alman Coğrafyacı Ferdinand von...