Search Results

Paranın Tarihi

If you haven't found what you needed, try a search.

Paranın Tarihi

https://www.youtube.com/watch?v=omqfO3SOVv8 Money kelimesinin kökeni tanrıça Juno’dan gelir (hera’nın Latincesi). Moneta Juno’nun soyadıdır, ve para Roma’daki Capitoline tepesindeki...